Termeni și condiții de utilizare a www.buhusi.net

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.buhusi.net, denumit în continuare Buhusi.NET.

Accesul și utilizarea Buhusi.NET se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile stabilite mai jos. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni și conditii, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea Buhusi.NET este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Buhusi.NET ofera acces liber la site-ul www.buhusi.net și va autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Buhusi.NET sau a partenerilor săi.

Dreptul de copyright pentru textele și imaginile existente pe acest site este deținut de Buhusi.NET. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără citarea sursei și permisiunea anterioara explicită, prin acord scris.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea materialelor puse la dispoziție de Buhusi.NET prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Buhusi.NET prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Buhusi.NET va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperand cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI:

Buhusi.NET își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Buhusi.NET nu este răspunzator față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Buhusi.NET poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Daca se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat de Buhusi.NET, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa contact@buhusi.net.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Buhusi.NET își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră daunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

6. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE:

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului Buhusi.NET pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Buhusi.NET se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și sa nu o dezvăluie unei terțe părti, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Buhusi.NET nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Buhusi.NET.

Pe site-ul www.buhusi.net pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Buhusi.NET și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.