Taina Crăciunului

1.257

mironRomânii de pretutindeni se adună în zilele Crăciunului în Biserica Domnului şi prăznuiesc marea sărbătoare a Întrupării Mântuitorului. Este un moment de bucurie pentru tot creştinul, dar şi un moment de comuniune cu cei de acasă şi de rugăciune fierbinte către Pruncul născut în ieslea Bethleemului, ca să aducă iubire de oameni, pace în lume, belşug, fericire, linişte şi prosperitate tuturor.Ce s-a întâmplat în noaptea aceea în Betleem va rămâne o mare taină pentru noi, cât timp vom trăi în lumea aceasta. Citatul din prima epistolă a lui Timotei este un cântec de laudă pentru Mântuitorul nostru, şi acest cântec începe tocmai prin a elogia „taina evlaviei”. Fapt este că El a fost „propovăduit printre Neamuri” şi „crezut în lume”.

Trebuie să recunoaştem că nu putem explica logic această enigmă a „arătării în trup”, dar mai ales fascinaţia şi iubirea, care în timpul cât a trăit pe pământ, dar şi de-a lungul secolelor până azi, au izvorât din Iisus. Acum când vedem Bisericile pline, când colindele se aud la colţ peste tot, când omul prin tot felul de mijloace, de la bradul împodobit din casă, până la iluminatul public, schimbă toată ambianţa din jurul său, atunci ne dăm seama că, deja prin naşterea Sa, Iisus a schimbat lumea aceasta şi sufletele noastre. Cu atât mai mult, a adus schimbarea prin viaţa, respectiv prin învăţătura şi învierea Lui, care a fost de fapt biruinţa asupra lumii, biruinţa asupra întunericului şi a răului. Singura explicaţie pe care o avem pentru taina Sfintei Sărbători a Crăciunului este marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni. Această iubire vrea şi ne poate deschide sufletele. Enigma nu poate fi pătrunsă în profunzimea ei, dar în fond nici nu trebuie. E de ajuns să ştim că Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, încât L-a dat pe Fiul Său pe acest pământ în pruncul din ieslea Betleemului. Să-i mulţumim bunului Dumnezeu pentru marele Său dar şi să ne bucurăm împreună! Doresc tuturor cititorilor ca prin evlavie, rugăciune şi milostenie să se apropie de această mare Taină a Crăciunului. Atunci Naşterea Mântuitorului le va aduce căldură în suflet şi bucurie în inimă. Vă urez un Crăciun de Dumnezeu binecuvântat!

„Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărita lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui Dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.”

Dr. Ioan MIRON, medic primar de familie si doctor in stiinte medicale

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here