Sistem integrat de management al deseurilor la Buhusi

3.399

Este vorba despre un sistem prin care toti locuitorii de la case isi pot composta resturile verzi sau uscate sau alte tipuri de resturi.

 

In cadrul unei prezentari ce a avut loc marti, 02.10.2012, in amfiteatrul Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Buhusi, li s-au oferit elevilor, proveniti de la scolile generale din oras, informatii privind reciclarea deseurilor si importanta acestui lucru.

 

Viceprimarul Vasile Zaharia a fost prezent la eveniment si ne-a declarat ca “toti locuitorii de la case vor primi o unitate de compostare prin care sa-si recicleze anumire resturi din gospodarie”

 

Ce este, de fapt, compostarea ?

Compostarea este o forma naturala de reciclare, un proces natural prin intermediul caruia microorganismele (bacterii, ciuperci microscopice etc) si nevertebratele (insecte, viermi etc) descompun materia organica, transformand-o intr-un ingrasamand numit compost

 

Prin acest proces se va reduce cantitatea de deseuri aruncate si depozitate si astfel, se vor reduce costurile de colectare si transport a deseurilor la depozitul ecologic.

Dupa prezentarea informatiilor, copii prezenti au raspuns la intrebarile coordonatorilor si au primit premii.

 

 

Toate informatiile despre proiectul BioAgreabil, sustinut de Consiliul Judetean Bacau, le puteti gasi pe site-ul http://reciclezisicastigi.csjbacau.ro/

5 COMENTARII

 1. Din …. Hot?râre a Consiliului Local Nr: 97 / 30 August 2012

  privind aprobarea lu?rii în administrare a unui num?r
  de 2585 unit??i de compostare individual?, proprietate a Jude?ului Bac?u, achizi?ionate in baza Contractului de furnizare nr. 3960/28.03.2012, prin Proiectul „Sistem de management integrat al de?eurilor in judetul Bac?u” cu finan?are prin Axa 2 POS Mediu, date în administrare unitatii administrativ teritoriale Buhu?i prin Hot?rârea Consiliului Jude?ean Bac?u nr. 93/23.05.2012

  rezulta ca :

  Art. 3 – (1) Toate unit??ile de compostare individual? vor fi date în comodat utilizatorilor serviciului public de salubrizare – persoane fizice, din unitatea administrativ teritoriala Buhu?i, cu care se va încheia individual, pentru fiecare unitate de compostare pus? la dispozi?ie, câte un proces-verbal de predare-primire care va cuprinde în mod obligatoriu: datele de individualizare a bunului, durata de via?? tehnic? a bunului, data la care bunul trebuie restituit Consiliului Local al ora?ului Buhu?i ?i r?spunderea utilizatorilor pentru deteriorarea bunului înainte de expirarea duratei sale de via?? tehnic? (8 ani), datorat? utiliz?rii necorespunz?toare a bunului.

  Intrebari:
  Exista “consumabile” care trebuie cumparate de catre utilizatorii unitatilor de compostare ?… daca da… cam cat costa si cam la ce cantitate de deseuri trebuie reinoite.. consumabilele ?

  Cu cat va scade taxa de salubritate in cazul folosirii acestor unitati de compostare ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here