Ședință ordinară la Consiliul Local, marți, 29 noiembrie 2016

1.315

Ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși va avea loc marți, 29 noiembrie 2016, ora 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind diminuarea islazului comunal – proprietatea privată a Consiliului Local Buhuşi, cu suprafaţa totală de 16,76 ha – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2010 – 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al orașului Buhuși bunul imobil- teren și clădire în care a funcționat Cantina de ajutor social, str.Mihai Viteazul, zona Piața Centrală, nr.inv.110, suprafața construită clădire de 303 mp, teren aferent în suprafață de 533 mp, întocmirea și înscrierea în cartea funciara a documentației cadastrale și demolarea, în condițiile legii, a bunul imobil – inițiator Primarul orașului Buhuși.

4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 „privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși’’– inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III 2016 al Orașului Buhuși din buget local și activitati autofinanţate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2016 al Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2016 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi, din venituri proprii și activitati autofinanţate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2016 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din venituri proprii și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Orășenești ,,George Bacovia” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

13. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat, spaţiul în suprafaţă de 199,00 mp, situat înBuhuşi, Str. Bodeşti, Nr. 105 (incinta fostului Cămin Cultural) şi închirierea acestuia prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea desfășurării de activități comerciale – inițiator Primarul orașului Buhuși.

14. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului public, terenul în suprafaţă de 15,00 mp, situat înBuhuşi, Str. 1 Mai (față sediu NextGen) şi întocmirea documentaţiei de cadastru, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară, pentru închirierea directă a acestuia, în vederea amplasării unui modul pentru desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații – inițiator Primarul orașului Buhuși.

15. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Buhuși pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz pentru o suprafață de 53,10 mp și a dreptului de servitute pentru o suprafață de 9092,00 mp teren apartinând domeniului public al orașului Buhuși, către EON Distribuţie România SA, în vederea executării lucrării „Reabilitare LEA J.T și modernizare branșamente C.E.G.E Bacău, Volumul 3 – Buhuși: PTA 8, PT 10, PTA 11, PTA 28” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here