Ședință ordinară la Consiliul Local, luni, 31.10.2016, ora 14:00

1.801

Ședința ordinară aferentă lunii octombrie va avea loc în data de 31.10.2016 orele 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral valabil pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al UAT Buhuși, a Procedurii de Distribuire a Extraselor din Proiectul de Amenajament Pastoral tuturor utilizatorilor de pajiști, a Propunerii privind Data Începerii și Data Încheierii pășunatului pe pajiștile permanente aflate în domeniul privat al UAT Buhuși, a Modului de Organizare a Pășunatului continuu sau pe tarlale, precum și Durata/perioada contractului de închiriere a pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al UAT Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind însuşirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară, precum şi a documentaţiilor de evaluare, a bunurilor imobile(terenuri şi clădiri), situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru prestări servicii de salubrizare încheiat între SC Gyndany Impex SRL și utilizatori, alții decât persoanele fizice de la nivelul oraşului Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși.

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor/tarifelor pentru activitatea de colectare separată a deşeurilor menajere şi a deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat – inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.8 la Contractul de delegare parțială a serviciului de salubritate nr.5367/12.02.2007 – modificat și completat – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși, precum și abrogarea HCL nr.43/30.04.2015 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției a două imobile din fondul locativ al orașului Buhuși – strada 9 Mai nr.2, etaj 1, ap.10 (locuință socială), pentru domnul Gheorghiu Dorel și strada 9 Mai nr.22 pentru doamna Horvat Doina – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexelor și a breviarelor de calcul aferente Caietului de sarcini pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în orașul Buhuși, aprobat prin H.C.L. nr. 100/30.08.2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea listei de investiții a Consiliului Local Buhuși pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

11. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui membru din Consiliul Local pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși.

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea amplasării teraselor de vară pe terenuri proprietatea publică a orașului Buhuși, județul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși.

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sălii Polivalente ,,Moldova’’ Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

14. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

15. Informare a Comp. Protecție Socială cu privire la Legea nr.416/2001 – situația lucrărilor care s-au făcut efectiv în lunile iunie-liulie-august 2016.

16. Informare privind situația datoriilor înregistrate la plata impozitelor și taxelor locale aparținând persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, precum și persoanele fizice/juridice pentru care s-a demarat procedura de executare silită ori aflate în litigiu sau în curs de executare silită.

17. Informare privind situația datoriilor și modul în care vor proceda la diminuarea lor, precum și planul de redresare al Spitalului orășenesc Buhuși.

18. Raport privind activitatea de salubritate prestată de operatorul SC Gyndany Impex SRL Buhuși, precum și situația pe ultimele 3 luni a plăților efectuate către operatorul serviciului de salubritate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here