Ședință ordinară la Consiliul Local Buhuși, vineri, 31 martie 2017

1.864

Ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși aferentă lunii martie va avea loc în data de 31.03.2017 orele 13:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de gospodărire a oraşului Buhuşi pentru anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală pe anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap – inițiator Primarul orașului Buhuși.

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși – strada Libertății, nr.181, sc. B, ap.3, pentru domnul Roman Ilie Arum – inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Caietului de sarcini”, în scopul închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafaţă totală de 15,00 mp, având nr.cadastral 63610, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai (față sediu NextGen), în vederea amplasării unui modul pentru desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Studiului de oportunitate”, în scopul închirierii directe a suprafețelor de teren excedentare ocupate, față de suprafețele din contractele de concesionare terenuri, aflate în derulare și situate în Buhuși, str. Mihai Viteazul, Piața Centrală Agroalimentară – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra spaţiului în suprafaţă de 20,00 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al orașului Buhuși din str. N. Bălcescu, Nr. 1(etaj, incinta Casei de Cultură) , pe o perioadă de 5 ani, către Asociația ,,Autism Buhuși” – asociație fără scop partimonial, în vederea organizării și desfășurării activităților pentru dezvoltarea și armonizarea vieții persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat şi concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a terenului – Lot 15, având nr.cadastral 61814 și înregistrat sub nr.35217/17.10.2016, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), în vederea construirii unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local Buhuși – inițiator Consilier Local Pristavu Mihai.

10. Proiect de Hotărâre privind completarea HCL nr.82/2010 prin aprobarea modificării cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, prin adăugarea la cofinanțare a proiectului ,,Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” COD SMIS 2014+106130- inițiator Primarul orașului Buhuși.

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT“, intravilan orașul Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL ROZNOV – inițiator Primarul orașului Buhuși.

12. Proiect de Hotărâre privind solicitarea adresată Ministului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului Școala nr.6 Marginea, orașul Buhuși, județul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși.

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Orașului Buhuși din buget local – inițiator Primarul orașului Buhuși.

14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2017 al Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul IV și tot anul 2016 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi, din buget local și activități autofinanțate – inițiator Primarul orașului Buhuși.

20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 și estimat pentru 2018 – 2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local – al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuşi pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

25. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

26. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

27. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

28. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

29. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi pe anul 2017 şi estimat pe anii 2018-2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

30. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi pe anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

31. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr. 1/14.01.2015 „privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși’’, precum și abrogarea HCL nr.165/2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

32. Informare privind planul de redresare financiară al Spitalului orășenesc Buhuși.

33. Informare Informare privind activitatea desfăşurată de către Spitalul Orăşenesc Buhuşi în anul 2016.

 

34. Informare privind activitatea desfăşurată de către S.P.C.L.E.P. Buhuşi, în cursul anului 2016.

35. Informare privind evaluarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de către efectivele Poliţiei oraşului Buhuşi în anul 2016, precum și Informarea privind activitatea desfăşurată de către Plutonul 2 Jandarmi Buhuși, în cursul anului 2016.

36. Informarea doamnei consilier Pahoncea Carmen privind activitatea pe anul 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here