Ședință ordinară la Consiliul Local Buhuși, joi, 29 septembrie 2016

1.819

O ședință ordinară a Consiliului Local Buhuși va avea loc în data de 29.09.2016 orele 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind completarea componenţei comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţia socială, învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţie copil, tineret, activităţi sportive şi de agrement, apărarea ordinii şi liniştii publice a Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’ Buhuşi, pentru anul şcolar 2016-2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu ’’ Buhuşi, pentru anul şcolar 2016-2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’ Buhuşi, pentru anul şcolar 2016-2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi, pentru anul şcolar 2016-2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoanele fizice sau juridice, beneficiarii investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui membru din Consiliul Local pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – inițiator Primarul orașului Buhuși.

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern a Complexului de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare general al Complexului de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate – Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilitrăți – Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși.

14. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea denumirii unor centre din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhuși, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși.

15. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

16. Proiect de privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ,,CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE P+5’’, in orașul Buhusi, strada Mihai Viteazul, FN, beneficiar Magdalena Georgeta – inițiator Primarul orașului Buhuși.

18. Informare a Comp. Protecție Socială cu privire la Legea nr.416/2001 pe ultimele 3 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here