Ședință ordinară la Consiliul Local Buhuși joi, 28 iulie 2016, ora 14:00

1.483

Ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși aferentă lunii iulie va avea loc joi, 28.07.2016, orele 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși.
2. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unor persoane să facă parte în anul şcolar 2016-2017 din Consiliul de Administraţie al unităţilor preuniversitare de învăţământ din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău – inițiator Primarul orașului Buhuși.
3. Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru domnul Hobu Ovidiu şi declararea locului acestuia ca fiind vacant – inițiator Primarul orașului Buhuși.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ de Protecţie a Copilului de la nivelul oraşului Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși.
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.10/01.02.2016 ,,privind trecerea din domeniul public al orașului Buhuși și din administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în domeniul privat al orașului Buhuși și în administrarea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor bunuri din cadrul stației de epurare a orașului Buhuși, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.
6. Proiect de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal în cadrul Comp. Stare Civilă și a unei funcţii publice de polițist local, grad profesional principal în polițist local, grad profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, ca urmare a promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut – inițiator Primarul orașului Buhuși.
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr.31/16.02.2015 ,,privind actualizarea la nivelul oraşului Buhuşi a Comisiei Locale de Ordine Publică’’,
precum și a art.2 din ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei locale de ordine publică’’, din cadrul aceleiași hotărâri – inițiator Primarul orașului Buhuși.
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
9. Proiect de Hotărâre pentru modificarea articolului 2 al HCL nr.59/2010 – ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.
10. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr.110/27.10.2014 ,,privind constituirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, str. Ion Voda cel Cumplit, nr.9’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.
11. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 la H.C.L. nr.65/30.07.2015 ,,privind constituirea la nivelul oraşului Buhuşi a comisiei de supraveghere și verificare a modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale a prestatorului Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al UAT orașul Buhuși’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.
12. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.20/16.02.2015 ,,pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranță a Circulației constituită la nivelul Orașului Buhuși, aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei de siguranţa circulaţiei, precum și completarea Anexei la H.C.L. nr.41/29.03.2012’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.
13. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 17 la HCL nr.88/2015 ,,privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016’’, modificată și completată – inițiator Primarul orașului Buhuși.
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi al Organigramei pentru personalul angajat la Spitalul Orăşenesc Buhuşi pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
15. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. nr.4 din HCL nr.51 din 21.05.2015 cu privire la aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale ORASUL BUHUSI, judetul Bacau la parteneriatul ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA – inițiator Primarul orașului Buhuși.
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilirea ariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare – inițiator Primarul orașului Buhuși.
17. Proiect de Hotărâre pentru abrogarea HCL nr.29 din 01.02.2016 privind aprobarea – de principiu –a schimbării destinației imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Buhuși, conform HG nr.716/2012 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
18. Proiect de Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente – inițiator Primarul orașului Buhuși.
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii fostului spațiu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din orașul Buhusi, strada Pionierului, nr.5, din domeniul public al orasului Buhusi și administrarea Consiliului Local Buhusi, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Politie Judetean Bacau – inițiator Primarul orașului Buhuși.
20. Proiect de Hotărâre privind modificarea poziției nr.86 din anexa nr.4 a H.G.R. nr.1347/2001 – privind atestarea domeniului public a judetului bacau precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau, modificata prin H.G.R.nr. 1476/2008 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
21. Proiect de Hotărâre pentru introducerea punctului 7 la anexa din HCL nr.98/2013 ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi”– inițiator Primarul orașului Buhuși.
22. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum și modificarea listei de investiţii a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2016 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
23. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului public al localităţii şi aprobarea atribuirii în folosinţă cu titlu gratuit Bisericii Penticostale „BETEL” Buhuşi, a unui teren în suprafaţă de 2.500,00 mp, situat în Buhuşi, zona Tudoreni(adiacent Cimitirului evreiesc), având destinaţia de cimitir pentru înhumarea membrilor cultului penticostal – inițiator Primarul orașului Buhuși.
24. Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea unei funcții contractuale de Consilier Grad IA în cadrul Cabinetului Primarului – inițiator Primarul orașului Buhuși.
25. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al localităţii a terenului în suprafaţă de 1185 m.p. situat în strada Siretului (zona Serei), în vederea retrocedării domnilor Pristavu Dumitru și Vatavu Anelise, în baza Legii nr.10/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare– inițiator Primarul orașului Buhuși.
26. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here