Ședința ordinară a Consiliului Local Buhuși va avea loc vineri, 30.06.2017, ora 12:00

2.423

Ședința ordinară aferentă lunii iunie va avea loc în data de 30.06.2017, ora 12:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următoarele Proiecte ale Ordinei de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2018 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

2. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni, amenzi RATB) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2010 – 2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 (anexa) la HCL nr.78/2016 ,,privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilirea ariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși.

4. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Orașului Buhuși, a unor bunuri- mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune și casare în condițiile legii – inițiator Primarul orașului Buhuși.

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al UAT Orașul Buhuși pentru perioada 2016-2022” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

6. Proiect de Hotărâre privind transformarea funcției contractuale de muncitor calificat I – studii medii în funcția contractuală de muncitor calificat II – studii medii în cadrul Compartimentului Casa de Cultură și Cinematograful “VICTORIA” – inițiator Primarul orașului Buhuși.

7. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al localității, a bunului imobil Lot 6, teren în suprafață totală de 2.665,00 mp din care ocupat cu clădire (fost Atelier Mecanic) – 2.665,00 mp , situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), concesionat conform Contractului de concesionare nr.12087/02.06.2011, având nr. cadastral – 171/4, precum și vânzarea acestuia în condițiile Legii 215/2001 și a prevederilor H.C.L nr.70/27.04.2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

8. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al localității, a bunului imobil Lot 7, teren în suprafață totală de 17.729,00 mp din care ocupat cu clădire C5 – 89,00 mp și C6-703,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), concesionat conform Contractului de concesionare nr.12088/02.06.2011, având nr. cadastral – 61726, precum și vânzarea acestuia în condițiile Legii 215/2001 și a prevederilor H.C.L nr.70/27.04.2017 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

9. Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trasmitere a unor imobile (clădiri și terenuri) din domeniul public al statului și administrarea Consiliului Local al Orașului Buhuși, în domeniul public al orașului Buhuși și administrarea Consiliului Local al Orașului Buhuși, județul Bacău, precum și abrogarea HGR nr.716 din 18 iulie 2012 – inițiator Primarul orașului Buhuși.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here