Primăria Buhuși a inițiat proiecte europene în valoare de 15,6 milioane de euro în ultimii doi ani

3.113

Primarul Vasile Zaharia a postat pe Facebook o listă a proiectelor finanțate din fonduri europene inițiate în ultimii doi ani de UAT Buhuși prin Biroul de Proiecte cu Finanțare Internațională.

Toate proiectele sunt detaliate mai jos:

„Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși: pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea, oraș Buhuși, județul Bacău” cod SMIS 119063, cu o valoare de 3.462.700,37 lei. Termenul de finalizare a proiectului este mai 2021. Investiția se va realiza pe trei terenuri degradate, situate in intravilanul orașului Buhuși:
– ZONA PIATA AGROALIMENTARĂ, strada Pionierului,
– ZONA BLOC NATO, strada Tudor Vladimirescu
– ZONA MARGINEA, strada Marginea

„Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 114077, cu o valoare de 6.395.477,42 lei. Lucrările de construcții și instalații cuprind:
– Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii. Izolarea termica a fatadei – parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in spital, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa.
– Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum.
– Lucrari de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior.

„Reabilitarea termică a clădirilor publice din Orașul Buhuși – Colegiul Tehnic Ion Borcea și Școala Gimnazială Mihai Eminescu” cod SMIS 118519, cu o valoare de 8.482.729,53 lei. Prin proiect se se vor realiza următoarele intervenții:
– Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirilor;
– Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
– Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
– Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
– Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

„Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS 121239, cu o valoare de 5.710.368,76 lei. Obiectivul acestui proiect va fi atins prin realizarea următoarelor:
– creșterea confortului termic pentru elevi și personalul unității de învățământ
– reabilitarea și modernizarea spațiilor funcționale și de învățământ
– dotarea cu echipamente didactice și IT
– amenajarea de grupuri sanitare noi conform cerințelor sanitare
– îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare
– asigurarea apei calde de consum la grupurile sanitare
– reducerea costurilor energetice,
– crearea condiţiilor pentru desfasurarea activitatilor sportive prin reabilitarea si dotarea sălii și terenurilor de sport,
– creşterea siguranţei în desfășurarea procesului de învățământ în urma executării lucrărilor de reabilitare.
– crearea de noi spatii destinate procesului de invatamant obligatoriu, lucru ce va permite si lărgirea ofertei educaţionale conform solicitării comunităţii.

„Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Mihail Andrei” cod SMIS 121237 cu o valoare de 8.404.771,23 lei. Obiectiv specific: creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și are ca obiect reabilitarea, modernizare și dotarea Școlii Gimnaziale ”Mihail Andrei” situată pe strada Libertății, nr. 147, din orașul Buhuși, județul Bacău, inclusiv a sălii de sport.

„Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative” cod SMIS 125753, cu o valoare de 23.643.622,28 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii sociale culturale, educative și a utilităților publice din Orașul Buhuși pentru imobilele aflate în proprietatea UAT Orașul Buhuși :
– Cinematograful Victoria situat în strada Tineretului nr.24, cu Sd=577 mp care va fi transformat într-un centru multifuncțional educațional,
– Parcul Dendrologic , suprafața de 4500 mp care va fi modernizat, reabilitat conform cu toate cerințele din teren,
– Parc central, suprafață de 1000 mp care va fi modernizat, reabilitat conform cu toate cerințele din teren,
– Strada Mihai Viteazu: reabilitarea, modernizarea sistemului rutier a rețelelor de utilități, trotuare și spațiile verzi aferente străzii,
– Strada Ion Ionescu de la Brad reabilitarea, modernizarea sistemului rutier a rețelelor de utilități, trotuare și spațiile verzi aferente străzii.

„Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” , cod SMIS 126344, cu o valoare de 10.703.533,59 lei. Prin acest proiect se vor realiza următoarele tipuri de activități:
– Extinderea ambulatoriului în spațiul din curtea interioară
– Reabilitarea căilor de acces spre zona de extindere
– Reabilitarea, modernizarea spațiului aflat la demisol pentru funcționarea activității de imagistică,
– Dotarea cu echipamente, obiecte de specialitate, RMM, CT, RX.

Proiectul „Consolidare și reabilitare Sală Polivalentă Buhuși”, cu o valoare de 9.500.000 lei, va fi redepus în cadrul cadrul apelului axei 3.1. POR 2014-2020 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice”.  Acțiunile care vor fi derulate în cadrul acestui proiect vizează:
– Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice
– Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare.

În luna februarie 2018 Orașul Buhuși a încheiat contractul de finanțare nr. 3719/6/08.02.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și UAT Orașul Buhuși având ca obiect finanțarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în zona centrală a orașului Buhuși” . Investiția este în curs de execuție și presupune modernizarea sistemul de iluminat public în Zona Centrală a Orașului Buhuși, mai exact:
– pe străzile Nicolae Balcescu și 1 Mai se vor monta 61 de stâlpi de iluminat stradal prevăzuți cu panou fotovoltaic și cu două lămpi de iluminat,
– în parcul de pe strada N. Bălcescu se vor monta 11 stâlpi de iluminat, dotați cu panouri fotovoltaice.

Valoarea totală a proiectului este de 500.622,28 franci elvețieni, iar finanțarea nerambursabilă, în proporție de 85%, este asigurată din Fondul pentru acțiuni în domeniul energiei durabile, Program de Cooperare Elvețiano-Român.

Există și proiecte finanțate prin GAL-ul din care face parte orașul Buhuși:

  • „Dezvoltarea infrastructurii sociale a orașului Buhuși prin dotarea Complexului de Servicii Comunitare„ cu o valoare de 245.032,094 de lei.
  •  „Dotarea Serviciului de spații verzi, material floricol, activităti de creșterea animalelor cu echipamente” cu o valoare de 238.106,755 lei.
  • „Dotare cu echipamente specifice a Casei de cultură Buhuși”

Primarul Zaharia vorbește în postarea sa și despre proiectele finanțate prin PNDL, deci tot din sursă externă:

  • „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău” cu o valoare de 1.291.132,00 lei. Obiectivul este finanțat în baza contractului nr.2597/10.11.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Orașul Buhuși înregistrat la UAT Orașul Buhuși nr.46915/07.12.2017 și are ca obiectiv construirea unei grădinițe cu patru săli în fostul atelier al Școlii nr.2
  • „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău”, cu o valoare de 2.700.279,00 lei. Proiectul este finanțat conform contractului nr.2596/10.11.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Orașul Buhuși înregistrat la UAT Orașul Buhuși nr.46916/07.12.2017.
  • „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhusi, județul Bacău”, cu o valoare de 870.159,00 lei. Finanțarea este asigurată de contractul nr. 2928/17.11.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Orașul Buhuși Proiectul are ca obiect construirea unei grădinițe cu două săli de clasă pe terenul situat la adresa strada Orbic 348.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here