Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși angajează CONTABIL ȘEF

945

Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși dorește să angajeze CONTABIL ȘEF

Anunțul complet este disponibil pe site-ul www.ionborcea.ro

Anunţ angajare Contabil Şef

                   SELECȚIA DOSARELOR

    Termen limită de depunere a dosarelor : 19.05.2023, ora 13:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3. Biroul secretariat.

    Selecția dosarelor de concurs. Termen: 23.05.2023 – orele 12:00.

Afișarea rezultatelor selecției de dosare. Termen: 24.05.2023 – până la ora 12:00 la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției.

Depunerea contestațiilor
cu privire la rezultatele selecției dosarelor. Termen: 25.05.2023 în intervalul orar 08:00 – 12:00, la
sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3, Biroul secretariat.

Afișarea soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor. Termen: 26.05.2023 – până la ora 15:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției.

                   PROBA SCRISĂ

          Proba scrisă se va desfășura în data de: 29.05.2023, ora 10:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3. Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor. Candidații vor fi prezenți cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, respectiv 09:45, având cartea de identitate asupra lor. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectelor. Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte.

          Afișarea rezultatelor la proba scrisă. Termen: 29.05.2023 până la ora 15:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. Sunt declarați admiși candidații care obțin minim 70 de puncte.

          Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise. Termen: 30.05.2023 până la ora 15:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3. Biroul secretariat.

          Afișarea soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise. Termen: 31.05.2023, orele 12:00 la sediul la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției.

                   PROBA PRACTICĂ

          Proba practică se va desfășura în data de 06.06.2023, ora 10:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3. Se pot prezenta la proba practică numai candidații declarați admiși la proba scrisă. Candidații vor fi prezenți cu 15 minute înainte de începerea probei practice, respectiv 09:45, având cartea de identitate asupra lor. Durata probei este de 60 minute.

          Afișarea rezultatelor la proba practică. Termen: 06.06.2023, ora 13:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3. Sunt declarați admiși candidații care
obțin minim 70 de puncte.

          Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la proba practică. Termen: 07.06.2023, până la ora 13:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3.

          Afișarea soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei practice: Termen: 08.06.2023, orele 12:00 la sediul la sediul Liceului Teoretic,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției.

                   INTERVIU

          Susținerea interviului se va desfășura în data de: 09.06.2023, ora 9:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la proba practică. Candidații vor fi prezenți cu 15 minute înainte de începerea interviului, respectiv 08:45, având cartea de identitate asupra lor. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

–     abilități și cunoștințe impuse de funcție;

–     capacitatea de analiză și sinteză;

–     motivația candidatului;

–     comportamentul în situațiile de criză;

–     inițiativă și creativitate.

–     capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

–     exercitarea controlului decizional;

–     capacitatea managerială.

          Afișarea rezultatelor la interviu. Termen: 09.06.2023, ora 14:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției. Acordarea punctajului pentru proba interviu se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. Sunt declarați admiși candidații care obțin minim 70 de puncte.

          Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei interviu. Termen: 12.06.2023 până la ora 14:00, la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3. Biroul secretariat.

          Afișarea soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei interviu. Termen: 13.06.2023, ora 12:00 la sediul la sediul Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției.

          AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE. Termen: 13.06.2023, ora 14:00 la sediul la sediul
Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, strada Tineretului nr. 3 și pe site-ul instituției. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here