Liceul Ion Borcea și Școala Mihai Eminescu, reabilitate din fonduri europene. S-a semnat ordinul de începere al lucrărilor.

2.187

Primarul Vasile Zaharia a anunțat semnarea contractului de execuție și a ordinului de începere al lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor Liceului Teoretic „Ion Borcea”, a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, precum și a sălii de sport a acesteia din urmă, din fonduri europene.

Proiectul, „Reabilitarea termică a clădirilor publice din Orașul Buhuși – Colegiul Tehnic Ion Borcea și Școala Gimnaziala Mihai Eminescu cod SMIS 118519”, a fost inițiat de către Primăria Buhuși în 2016, iar finanțarea a fost aprobată în luna mai a anului 2018.

După realizarea proiectului tehnic, a urmat licitația execuției proiectului. La primul anunț nu s-a înscris nicio societate. La a doua încercare, a existat un singur participant, dar oferta propusă nu a corespuns din punct de vedere tehnic. Al treilea anunț al licitației, din luna august 2019, s-a dovedit a fi și ultimul, câștigătoare fiind desemnată firma CONEXTRUST SRL. Valoarea licitată este de 6.905.812,38  lei.

Conform Caietului de Sarcini, cele trei clădiri vor beneficia de următoarele lucrări:
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirilor;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
• Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

Se vor realiza urmatoarele lucrări conexe:
• repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
• repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
• demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
• repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
• repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branşament/racord, după caz;
• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;
• crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here