ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN ANL ŞI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ORAŞUL BUHUŞI

492

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN ANL ŞI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ORAŞUL BUHUŞI

În conformitate cu prevederile HG  nr. 962/27.09.2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/15.07.1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi republicată, anexa nr. 11, pct. B – criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, H.C.L.  nr. 99/15.10.2013 privind Lista actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanți în vederea soluționării cererilor pentru obținerea unei locuințe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Agenția Națională de Locuințe și a  Procesului verbal nr. 8623/11.03.2024 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri, până la data de 29.03.2024, solicitanții sunt rugaţi să depună la registratura Primăriei oraşului Buhuşi, camera 13, cerere la care vor anexa actele doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Nedepunerea documentelor la termenul stabilit duce la necalcularea punctajului conform criteriilor de ierarhizare stabilite în anexa nr. 11, pct. B – criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

  

P R I M A R, VICEPRIMAR, ȘEF SERV.I.T.,
Vasile Zaharia Dan Teslariu Cristina Maxim

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

Nr. 8791 din 12.03.2024

 

 PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

 

Astăzi 12.03.2024, a fost afişat pentru consultare la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, din Buhuşi, str. Republicii, nr. 5, judeţul Bacău, site-ul primăriei www.primariabuhusi.ro şi buhuşi.net, anunţul privind completarea dosarelor de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu  prevederile HG  nr. 962/27.09.2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/15.07.1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi republicată, anexa nr. 11, pct. B – criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, și a  Procesului verbal nr. 8623/11.03.2024 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here