HCL 50 / 25 iunie 2015

861

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 50 / 25 Iunie 2016

privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău;
Având în vedere:
–        prevederile art.30-34 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
–        prevederile art.8 și art.9 alin.(4) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare;
–        prevederile art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali – modificată şi completată;
–        prevederile art.34 alin.(2), art.45 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL BUHUȘI, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se declară ca legal constituit Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, ales la data de 05 iunie 2016, în următoarea componenţă:

1        ANDREI                IOAN
2        APOSTICĂ        ELENA
3        APOSTU        GHEORGHE
4        BUCULEI        VASILE-DANIEL
5        BUZDUGAN        DUMITRU-FLORIN
6        COJOCARU        CRISTIAN
7        CONSTANDIȘ        ANA-CRISTINA
8        CUCU        CONSTANTIN
9        DIACONU        FLORIN
10        DRĂGHICI        FLORENȚA
11        GĂUCAN        VASILE
12        HOBU        OVIDIU
13        MACSIM        GHEORGHE
14        MAFTEI        CONSTANTIN
15        PAHONCEA        GABRIELA-CARMEN
16        PRISTAVU        MIHAI
17        REZMIREȘ        GHEORGHE DANIEL
18        SPATARU        ION
19        VRANCIANU        MIHĂIȚĂ

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului – Județul Bacău.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                              CONSILIERI LOCALI,
GĂUCAN VASILE                                                      BUCULEI VASILE DANIEL

HOBU OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here