Dezbatere publică la Primărie pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI LOCUINȚE COLECTIVE P+5’’

2.669

ANUNȚ

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria orașului Buhuși organizează vineri, 16 septembrie 2016, ora 12:00, în sala de consiliu a Primăriei orașului Buhuși din str. Republicii nr. 5, dezbaterea publică cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI LOCUINȚE COLECTIVE P+5’’, în orașul Buhuși, strada Mihai Viteazul, FN, beneficiar Magdalena Georgeta.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională).

Fiecare participant, la intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente și, după caz, la luarea de cuvânt.

Luarea cuvântului va avea loc în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși au luat cuvântul cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA

SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here