Cu ROSE „viața e roz” la Liceul Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși

2.924

 Se pronunță „rose”, nu înseamnă „un tip de vin”, nu înseamnă „o culoare” și nici nu este cuvânt englezesc cu sensul „trandafir”, deși nu am fi departe de ideea de apreciere a calității vieții, dacă am gândi așa! Pentru liceenii din Buhuși, e un mod de a îmbina utilul cu plăcutul! ROSE este, de fapt, o abreviere a titlului Proiectului pentru Învățământ Secundar din România, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat printr-un acord între Guvernul României și Banca Mondială, în cadrul căruia noi am obținut un grant în valoare de 10 000 de euro, pentru Subproiectul „Șansa ta”, în 2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Esența proiectului stă în dorința cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” de a-și ajuta elevii să reușească în viață. Așa cum spuneam, se îmbină utilul cu plăcutul întrucât ajutorul constă nu doar în activități educative, de pregătire teoretică, practică sau socială, ci și de culturalizare prin excursii tematice.

Făcând bilanțul anului 2019, rezultatele ne dau satisfacția lucrului bine făcut! Copiii din grupurile țintă (majoritatea fiind din rândul celor dezavantajați financiar sau social) au beneficiat de programe de sprijin: pregătire gratuită pentru bacalaureat, cursuri de limba engleză, activități de ajutor în integrarea în societate (Adolescenții vor să fie cool!, Viitorul începe în școală), precum și de activități extracurriculare care îi vor face să se gândească altfel la anii de liceu.

Acestea din urmă au constat în excursii tematice, organizate, firește, în afara programului școlar, farmecul evadărilor de acasă fiind controlat de câte doi profesori, care, toleranți la nevoile copiilor de a se distra și de a socializa, au dat și un scop cultural călătoriilor.

Astfel, 28  de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, din liceul nostru, au pornit, pentru 2 zile, în prima excursie organizată prin acest subproiect și a avut ca temă: Să ne cunoaştem ţara …să ne facem prieteni! Itinerariul, Buhuși – Piatra Neamț – Lacul Izvorul Muntelui – Cheile Bicazului – Lacul Roșu – Sovata – Praid – Odorheiul Secuiesc – Miercurea Ciuc – Tușnad – Lacul „Sfânta Ana” – Comănești – Tescani – Bacău – Buhuși, a vizat trei obiective generale informativ-educative: dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin îmbinarea noţiunilor de geografie, biologie, istorie, literatură, religie, muzică, sculptură cu specificul cadrului natural şi cu regiunile străbătute; cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie ale trecutului şi prezentului poporului român; formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi cultivarea a unei educaţii ecologice. Buna înțelegere între copii a condus și spre atingerea unor scopuri afectiv-atitudinale: recunoaşterea şi aprecierea moral-creştină românească, a frumuseţilor florei şi faunei zonei vizitate; rememorarea, la faţa locului, a istoriei patriei în strânsă legătură cu cadrul natural; motivarea şi cunoaşterea ocrotirii monumentelor istorice, religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător, îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al ţării; găsirea interesului comun cu elevii de aceeaşi vârstă cu ei; conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; dovedirea unui comportament asertiv; împărtăşirea unor date din experienţa personală; selectarea şi realizarea unui CD cu imagini din natură și cu obiectivele turistice vizitate; aplicarea în practică a noţiunilor de educaţie ecologică învăţate în şcoală. Excursia a pornit din Buhuși, elevii având posibilitatea să viziteze pe parcurs: orașul Piatra-Neamț străjuit de cetatea dacică de la Bâtca Doamnei; lacul de acumulare de la Bicaz și barajul construit în anii comunismului; Cheile Bicazului și acumularea de baraj natural de la Lacul Roșu; stațiunea balneoclimaterică de la Sovata și Lacul Ursu; localitatea Praid și mina de sare de la Praid; trecătoarea care leagă Moldova de Transilvania – Pasul Ghimeş-Palanca cu prima linie ferată şi monumentul ridicat în amintirea fratelui lui Liviu Rebreanu, împușcat în primul război mondial, precum și casa memorială George Enescu de la Tescani.

În decembrie, s-au organizat două excursii, drumeții de o zi, pe tema: Studiul tematic al orizontului local şi apropiat, pe traseul: Buhuşi – Bacău – Borzeşti – Oneşti – Targu Ocna – Slănic Moldova – Dărmănesti – Comăneşti – Moineşti – Tescani – Bacău – Buhuşi, având ca obiective: observarea şi analiza unor aspecte de geografie, biologie şi istorie ale obiectivelor vizitate pe parcursul excursiei; evidențierea aspectelor legate de relief, climă, ape, vegetație, obiective economice; dezvoltarea spiritului civic şi a unei atitudini pozitive față de mediul natural şi antropic; informarea asupra itinerariului şi obiectivelor propuse pentru vizitare; dezvoltarea spiritului de echipă şi a apartenenței la grup; socializare şi dezvoltarea relațiilor interpersonale.

Grupurile țintă, formate, în total, din 56 de copii din liceul nostru, au observat caracteristicile mediului înconjurător şi avut posibilitatea de a vizita următoarele obiective turistice: Depresiunea Cracău – Bistrița, pe Valea Bistriței, salba de lacuri care se întinde până la Bacău și situri de importanță comunitară avifaunistică (datorită diversității speciilor de păsări care iernează aici); Dealul Pietricica Bacăului, care străjuieşte în partea de SV a oraşului Bacău; Depresiunea Tazlău – Caşin pană la Oneşti; Lacul Belci, lac de acumulare cu baraj din pământ, pentru alimentarea Hidrocentralei Borzeşti; Complexul Muzeal Borzeşti, situat pe DN11A (Adjud–Oneşti) la 4 km de Oneşti, într-un cadru natural de excepţie, patronat de ctitoria voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt; oraşul Târgu Ocna, singurul centru de exploatare a sării din Moldova, datând din secolul al XV-lea, oraşul cu cea mai veche închisoare din Moldova (1856); Salina Târgu Ocna, un obiectiv de maxim interes pentru județul Bacău; Depresiunea Dărmăneşti, străjuită în partea de Est de Munții Berzunț, iar în Vest de prelungirile Munților Nemira, cu Palatul şi Parcul Ştirbey din Dărmăneşti, construit de George Ştirbey în 1914; oraşul Moineşti; localitatea Tescani, cu Ansamblul Conacul Rosetti Tescanu – Secția Dumitru şi Alice Tescanu – George Enescu (în parcul casei memoriale se află statuia lui George Enescu şi un exemplar ocrotit de ulm, ulmus montana, cu vârstă de aproximativ 200 ani). Permanent, în decursul activității, elevii au monitorizat aspecte legate de caracteristicile elementelor meteorologice în locațiile vizitate, realizând tabele cu datele înregistrate. Elevii au urmărit, de asemenea, datele de hidrologie, urmărindu-se realizarea corespondenței dintre datele observate.

Toți elevii au manifestat real interes pentru aceste activități, pe care le-au perceput ca recreative, exprimându-şi dorința de a mai repeta experiența. Dorința lor va fi ascultată întrucât echipa de proiect este tot mai motivată să le facă pe plac și să îi ajute cel puțin și în următorii trei ani de grant.

Comunicat LT „Ion Borcea” Buhuși

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here