Au început lucrările de modernizare la Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

2.751

Parte a proiectului finanțat din fonduri europene intitulat „Reabilitarea termică a clădirilor publice din Orașul Buhuși – Colegiul Tehnic Ion Borcea și Școala Mihai Eminescu”, reabilitarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” a dat startul șantierului.

Proiectul a fost depus de Primăria Buhuși în anul 2017 pe Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B – clădiri publice. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Câștigătorul lucrărilor, CONEXTRUST S.A., a demarat șantierul vineri, 10 ianuarie.

După finalizare, sala de sport va avea izolație termică, tâmplărie și instalație electrică nouă, iluminat modern LED, încălzire în pardoseală atât pe suprafața de joc cât și în vestiare și băi.

Proiectul are o valoare de 8,2 milioane de lei și, conform documentației, se vor realiza următoarele lucrări pentru cele trei clădiri (clădirea Liceului Ion Borcea, clădirea Școlii Mihai Eminescu, Sala de sport a școlii Mihai Eminescu):

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirilor;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
• Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

Se vor realiza urmatoarele lucrări conexe:
• repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
• repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
• demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
• repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
• repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branşament/racord, după caz;
• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;
• crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here