Anunturi de interes public

E.ON va întrerupe curentul în Buhuși

E.ON a anunțat că pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele: Perioada Intervalul orar Zonele afectate 03.11.2015 08.00...

Proiectele de Hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local...

Proiectele de Hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de joi, 29 octombrie 2015, ora 14: 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Şcoala...

PV al şedinţei ordinare a Consiliului Local Buhuşi 30.09.2015

PROCES - VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Local Buhuşi încheiat astăzi 30.09.2015, ora 14:00   Dna Secretar Oana Mihai constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 13 consilieri locali din totalul de 17...

Proces verbal afisare oferta vanzare + lista preemptorilor Savinoiu E 1,75 ha

Proces verbal de afisare a ofertei de vanzare si a listei preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune a terenului extravilan in suprafata de 1,75 ha. Azi, 16.10.2015 am procedat la afisarea la sediul Primariei...

Proces verbal afisare oferta vanzare + lista preemptorilor Pristavu Vasile 0,23 ha

Proces verbal de afișare a ofertei de vânzare și a listei preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune a terenului extravilan în suprafață de 0,23 ha. Azi, 12.10.2015 am procedat la afișarea...

HC 85 / 30 septembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 85 / 30 Septembrie 2015 privind însuşirea documentaţiei de cadastru nr.62906, înregistrată la instituţia noastră sub nr.26567/03.09.2015, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, a documentaţiei de evaluare...

HC 84 / 30 septembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 84 / 30 Septembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum şi modificarea listei de investiţii a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2015 Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău,...

HC 83 / 30 septembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 83 / 30 Septembrie 2015 privind preluarea fără plată de către UAT – Orașul Buhuși a microbuzului școlar tip 16+1 locuri, marca OPEL MOVANO de la Ministerul Dezvoltării Regionale...

HC 82 / 30 septembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 82 / 30 Septembrie 2015 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 18.11.2010 –“ privind punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în...

HC 81 / 30 septembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 81 / 30 Septembrie 2015 privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat ale instituţiilor de învăţământ din oraşul Buhuşi pentru anul şcolar 2015-2016    ...