Anunturi de interes public

PV al ședinței extraordinare a CL Buhuși – 13.11.2015

PROCES - VERBAL al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Buhuşi încheiat azi 13.11.2015, ora 12.00    Dna Secretar constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 10 consilieri locali. Lipsă: dl Brașoveanu Sorin, dl Teslariu...

PV al ședinței ordinare a CL Buhuși – 29.10.2015

PROCES - VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Local Buhuşi încheiat astăzi 29.10.2015, ora 14:00   Se constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 14 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în...

HCL 96 / 4 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 96 / 4 Decembrie 2015 privind preluarea în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Local Buhuși  pe anul 2016 a obiectivului de investiții "Modernizarea spaţiilor publice urbane...

HCL 94 / 4 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 95 / 4 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum și rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși pe anul 2015 Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință...

HCL 93 / 13 noiembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 93 / 13 Noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși, precum şi rectificarea bugetelor unităţilor preuniversitare de învăţământ din orașul Buhuși pe...

Sedință extraordinară la Consiliul Local Buhuși

Mâine, 4 decembrie, de la ora 12, va avea loc o ședință extraordinară la Consiliul Local Buhuși. Proeictele de pe ordinea de zi sunt: 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al...

Sedință extraordinară la Consiliul Local Buhuși

Sedinţa extraordinara a Consiliului Local Buhuşi  va avea loc în data de 13.11.2015, orele 12:00, cu următoarele Proiecte de Hotărâre pe ordinea de zi: 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local...

HCL 92 / 29 octombrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 92 / 29 Octombrie 2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 18.11.2010 – ,,privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată...

HCL 91 / 29 octombrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 91 / 29 Octombrie 2015 Privind desemnarea d-lui Hobu Ovidiu – Preşedinte al Consiliului de administraţie al clubului sportiv,,HANDBAL CLUB BUHUŞI” în vederea îndeplinirii atribuţiilor de preşedinte al clubului...

HCL 90 / 29 octombrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 90 / 29 Octombrie 2015 privind preluarea de către Consiliul Local de la Compania Națională de Investiții SA a aşezământului cultural Casa de Cultură  Buhuşi şi a terenului aferent...