Anunturi de interes public

Ședință extraordinară la Consiliul Local Buhuși, luni, 28 decembrie 2015

Ședinţa extraordinară a Consiliului Local Buhuşi  avea loc în data de 28.12.2015, orele 12:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următorul Proiect al Ordinei de zi: 1. Proiect de Hotărâre...

Anunț concurs pentru ocuparea pe durată determinată a două funcţii contractuale de execuţie de...

Anunț concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a două funcţii contractuale de execuţie de asistent social în cadrul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Rezidențial-Birou Protecția Copilului din subordinea Consiliului Local Buhuşi, ANUNŢ Primăria...

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de servant pompier și conducător autospecială

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de servant pompier și conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență ANUNŢ Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5,...

Campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

CAMPANIE DE COLECTARE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE Sâmbătă 19 DECEMBRIE 2015 ORELE 9,00 – 11,00 LOCUL DEŞEURILOR NU E ÎN CASA TA ! Scoate în stradă sau în faţa blocului în...

Ședință extraodinară la Consiliul Local Buhuși, luni 14.12.2015, ora 14

Ședinţa extraordinară a Consiliului Local Buhuşi  avea loc în data de 14.12.2015, orele 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, cu următorul Proiect al Ordinei de zi: 1. Proiect de Hotărâre...

Ședință ordinară la Consiliul Local Buhuși, joi, 10.12.2015, ora 14

Ședinţa ordinară a Consiliului Local Buhuşi ce va avea loc în data de 10.12.2015, orele 14:00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr.5, are pe Ordinea de Zi următoarele Proiecte de...

PV al ședinței extraordinare a CL Buhuși – 13.11.2015

PROCES - VERBAL al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Buhuşi încheiat azi 13.11.2015, ora 12.00    Dna Secretar constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 10 consilieri locali. Lipsă: dl Brașoveanu Sorin, dl Teslariu...

PV al ședinței ordinare a CL Buhuși – 29.10.2015

PROCES - VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Local Buhuşi încheiat astăzi 29.10.2015, ora 14:00   Se constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți 14 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în...

HCL 96 / 4 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 96 / 4 Decembrie 2015 privind preluarea în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Local Buhuși  pe anul 2016 a obiectivului de investiții "Modernizarea spaţiilor publice urbane...

HCL 94 / 4 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 95 / 4 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum și rectificarea bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși pe anul 2015 Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință...