Anunturi de interes public

HCL 108 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 108 / 10 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local al Oraşului Buhuşi, precum și modificarea listei de investiţii a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2015 Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău,...

HCL 107 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 107 / 10 Decembrie 2015 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III - 2015 al Orașului Buhuși, al Spitalului Orășenesc Buhuși, al Clubului Sportiv ,,Handbal...

HCL 106 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 106 / 10 Decembrie 2015 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei...

HCL 105 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 105 / 10 Decembrie 2015 privind scoaterea din fondul locativ a unui imobil situat în orasul Buhuşi, str. Bistriţei, numarul 20 Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău,întrunit în ședință ordinară; Având în...

HCL 104 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 104 / 10 Decembrie 2015 privind propunerea de anulare în cotă de 70% - pentru contribuabili – persoane fizice și 70% pentru contribuabili – persoane juridice a majorărilor de...

HCL 103 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 103 / 10 Decembrie 2015 privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite restante (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor...

HCL 102 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 102 / 10 Decembrie 2015 pentru modificarea și completarea anexelor nr.8 și 14 din HCL nr.88/2015 ,,privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015...

HCL 101 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 101 / 10 Decembrie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a modelului de cerere – declaraţie pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la...

HCL 100 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 100 / 10 Decembrie 2015 privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere  aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi,...

HCL 99 / 10 decembrie 2015

Hotărîre a Consiliului Local Nr: 99 / 10 Decembrie 2015 privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), amplasare chioşcuri, amenajare copertine...