Anunț public privind transparența decizională în administrația publică

1.364

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
Nr.6674/04.02.2016

ANUNȚ PUBLIC

În temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată.

Aducem la cunoștința cetățenilor orașului Buhuși următorul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Buhuși:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Buhuși alocate pentru activitati nonprofit de interes local.

Proiectul de hotărâre, împreună cu documentația aferentă, se afișează la avizierul amenajat la intrarea în sediul Primăriei Buhuși, nr.5 și se publică pe site-ul Primăriei Buhuși, secțiunea Proiecte de hotărâri.

Persoanele interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ la sediul Primăriei Buhuși, str. Republicii, nr.5, Comp. Administrație și Relații Publice sau pe e-mail-ul primariabuhusi@yahoo.com până la data de 04.03.2016.

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,
ENACHE MIHAELA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here