Anunț: Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale și a amenzilor

1.359

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază, poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională) sau la sediul Primăriei orașului Buhuși (Compartimentul Administrație și Relații Publice – cam. 13).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 09.12.2016, ora 11.00 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se pot depune la Compartimentul Administrație și Relații Publice (cam. 13) din cadrul Primăriei orașului Buhuși sau se pot transmite pe adresa de e-mail: primariabuhusi@yahoo.com.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normativ”.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here