Angajări la Primăria Buhuși

7.000

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza Legii 188/1999 organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

– un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Comp. Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului
– un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociație Proprietari, ANL și Fond Locativ din aparatul de specialitate al primarului

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi în data de 19 aprilie 2017, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 21 aprilie 2017, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 06 aprilie 2017. Acestea vor cuprinde:
a)formularul de înscriere;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Comp. Resurse Umane sunt:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 9 ani.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociație Proprietari, ANL și Fond Locativ sunt:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an.

Date contact: Primăria orașului Buhuși, tel.:0234261220, int.121.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here